Oznamy

O Z N A M Y
Klasifikačná porada sa uskutoční 26. 1. 2018.

Leví kráľ

Už od leta sme v súbore Hlavina junior spoločne pripravovali divadelnú hru s názvom Leví kráľ. Absolvovali sme mnoho poctivých nácvikov, ktoré opäť nevyšli nazmar. Rozdali sme si úlohy, naučili sa texty a nacvičili každý malý detail. Všetko predsa musí byť dokonalé. Spoločne sme pripravili kulisy, nachystali a premerali kostýmy či rekvizity.
Prišla chvíľa, keď zhasli svetlá, pustila sa hudba a všetko sa to začalo. Divadelná sála bola plná a každý nedočkavo sedel a čakal čo opäť predvedieme. Keď odznie posledná veta užívame si potlesk, pískanie obecenstva s obrovským pocitom radosti. Vtedy vieme, že všetko, čo sme do divadla vložili sa oplatilo. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorý sa snažili, pomáhali a pripravovali.
Lenka Ďurišová

Poď si zabehať

Vstúpili sme do tretieho, posledného roku projektu Erazmus +. Venujeme sa téme doprava budúcnosti. Doteraz sme sa zúčastnili mnohých zaujímavých podujatí. V októbri sme zorganizovali športový poldeň pod názvom Poď si zabehať. Žiaci celej školy prišli v športovom odeve na bicykloch, kolieskových korčuliach či kolobežkách. Tí, čo nemali žiaden zo spomínaných dopravných prostriedkov prišli na najspoľahlivejšom prostriedku, na vlastných nohách. Žiaci prvého stupňa, ktorí nemali žiadny dopravný prostriedok si zabehli trasu od školy po Hečkovej ulici, na Školskú ulicu a späť do školy. Trasa merala 1 km. Po príchode do školy sme sa vymenili, cyklisti zajazdili tú istú trasu na bicykli. Žiaci druhého stupňa absolvovali rovnaké disciplíny, ale o 1 km dlhšiu trasu. Z Hečkovej ulice išli smerom po aleji na Mierovú ulicu a vrátili sa Školskou ulicou. Niektorým sa disciplíny tak zapáčili, že ich obehli a odjazdili dvakrát. Tí, ktorí si priniesli korčule a kolobežky, jazdili na nich po asfaltovom ihrisku po vyznačenej trase. Vytrvalí športovci urobili po vyznačenej dráhe viac ako 50 okruhov. Poslednou disciplínou, ktorá prebiehala súčasne s ostatnými bol štafetový beh na bežeckej trati. Hoci vonku bola hmla a slnečné lúče sa len veľmi pomaly predierali cez husté mraky, akcia mala obrovský úspech u všetkých. Radi by sme takúto akciu zorganizovali aj v budúcnosti, v každom ročnom období s dopravnými prostriedkami podľa počasia. Touto akciou sme urobili niečo pre zdravie detí, ale aj prostredia. Ráno nestálo toľko áut pred školou ako po iné dni a tak sme dýchali lepší vzduch. Deti prišli do školy na detských dopravných prostriedkoch, čím naštartovali svoje telo k lepším výkonom. Športové výkony povzbudili deti, tie sa navzájom povzbudzovali a obdivovali. Dokázali sme, že športovať sa dá za každého počasia.

Mikuláš

6. december. Pre niekoho ďalší všedný deň, pre niekoho spomienka na detstvo, ale pre nás deti je to Mikuláš. Mikuláš, deduško, na ktorého sa teší každý z nás. predovšetkým kvôli sladkostiam a dobrotám, ktoré ukrýva vo svojom veľkom vreci. Aj tento rok sa naši žiaci dočkali Mikuláša a na jeho pomocníkov. V každej triede Mikuláša privítali deti básničkami a koledami. Anjeli s radosťou rozdávali sladkosti a čokolády všetkým dobrým deťom, ale v triedach sa našli aj neposlušní a s tými si dali rady čerti. Nakoniec dostali aj oni sladkosti, lebo na Mikuláša nikto bez nich nezostane.

Vorvaň 2017

V stredu 22.11.2017 sme sa zúčastnili športovo – zábavného podujatia so zaujímavým názvom Zlínsky Vorvaň. Bol to už 18. ročník. Športu bolo možno pomenej, ale zábavy o to viac. Jedným zo sponzorov bol výrobca pneumatík, preto sa aj v súťažiach objavili pneumatiky. Porota hodnotila nie len športové výkony, ale aj zapojenie obecenstva. Povzbudzovanie, kreativitu pri výrobe transparentov, najzaujímavejší transparent. Žiaľ, o tom to sme dopredu nevedeli. Takže ak sa zúčastníme aj na budúci rok, budeme lepšie pripravení. Aj napriek tomu sme si užili deň plný zábavy a zážitkov.
Fotografie nám zhotovil p. Valovič
(Paťo V-foto).

Divadelné predstavenie

Dňa 17.10. sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Farma zvierat, ktoré sa konalo v starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Obsah divadelnej hry spočíval v zmene panskej farmy na zvieraciu. Snaží sa poukázať na život zvierat pod nadvládou nenávidených ľudí a po ich vyhnaní, kedy sa farmy zmocnia prasce, ktoré si začnú prispôsobovať zákony. Zavedú teror a šíria strach len kvôli tomu, aby sa udržali pri moci. Legendárny slogan Všetky zvieratá sú si rovné sa zmenil na: Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie."
Lenka Ďurišová